Блог и новини

Статии и новини в областта на гражданското и търговското право

Блог и новини

Общата правна рамка на електронната търговия в Европейската Общност

Общата правна рамка на електронната търговия в Европейската Общност (Директива 2000/31/ЕО) и разрешенията в българския Закон за електронната търговия Развитието и усъвършенстването на новите технологии се извършва с бързи темпове и неминуемо изпреварва правната уредба на обществените отношения, свързани с използването им . В същото време се наблюдава нарастване на...

февруари 14, 2017